Previous
Next

ภาพกิจกรรม

 

เปิดหน่วยให้บริการรับบริจาคโลหิต ให้กับประชาชนชาวอำเภอหนองหญ้าไซ

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ อำเภอหนองหญ้าไซ และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ นำโดย นางดวงพร คุณากรวงศ์ นายอำเภอหนองหญ้าไซ นายปภากร เผ่าเวียงคำ รก.สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ เปิดหน่วยให้บริการรับบริจาคโลหิต ให้กับประชาชนชาวอำเภอหนองหญ้าไซ ณ

Facebook